Společeství vlastníků jednotek Ostravská 630 - 637

 

Vloženo: 28.12.2015

Vážení obyvatelé, dovolte abychom Vás informovali:

  • Jednání výboru se bude konat 18. ledna 2016 od 18. hodin ve společenské místnosti v přízemí č.p. 636.

Vloženo: 13.7.2015

Vážení vlastníci, Vážení nájemníci,
Pražská teplárenská, a,s., náš dodavatel tepla a teplé vody, provede každoroční pravidelnou letní údržbu a nutné opravy teplovodních technologií.

 

Teplá voda nepoteče:
od neděle 19. července 2015
do soboty 25. července 2015

Vloženo: 1.7.2015

V kategorii "Ke stažení" naleznete dokument Zápis ze shromáždění SVJ konaného dne 18. května 2015.

Vloženo: 20.6.2014

Vážení obyvatelé, dovolte abychom Vás informovali, že došlo v minulých dnech ke kompletnímu zprovoznění domovních zvonků a čipového systému v celém objektu Ostravská 630 - 637.

Vloženo: 20.4.2015

Dne 18. 5. 2015 se bude konat Členská schůze volebního obvodu č. 701 a shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 - 637. Více informací naleznete zde.

 

Dokumenty přiložené k pozvánce:

Plná moc volební obvod 701

Plná moc SVJ

Vloženo: 20.4.2015

Do kategorie "Ke stažení" byla přidána Zpráva o činnosti správce v roce 2014 + příloha.

Vloženo: 21.3.2015

Účetní závěrka za rok 2014

Vloženo: 13.3.2015

Zápisy ze setkání Výběrové komise (Projekt zateplení objektu Ostravská 630 – 637):

 

20. ledna 2015

18. února 2015

Vloženo: 17.1.2015

Na příští schůzi SVJ se bude konat dovolba 2 členů výboru SVJ. Uchazeč musí splňovat následující kritéria:

 

Uchazeč o členství ve statutárním orgánu musí splňovat podmínky stanovené jednak stanovami a jednak právními předpisy. V rámci stanov SVJ jsou tyto podmínky uvedeny zejména v čl. IV. odst. 10 stanov. Dle právních předpisů patří mezi tyto podmínky kromě svéprávnosti (v minulosti se užíval pojem „způsobilost k právním úkonům“), které v plné míře dosahuje fyzická osoba obvykle až dovršením 18 let, také povinnost, aby osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, oznámila tuto skutečnost předem (před volbou) shromáždění; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky (viz § 153 občanského zákoníku). Další podmínkou je také bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání (viz § 1205 odst. 2 občanského zákoníku). Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona (tj. zákon č. 455/1991 Sb.) nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

 

Uchazeč se musí přihlásit písemnou formou. Žádost je nutné vhodit do schánky výboru SVJ (Ostravská 635) nejpozději do 30.4.2015.

Vloženo: 16.1.2015

V kategorii "Ke stažení" naleznete dokument Zápis ze shromáždění SVJ konaného dne 9.12.2014.

 

Předpis nájmu pro rok 2015 se nemění. Zůstává ve stejné výši jako v roce 2014.

 

 

Copyright 2012-2021