Návrh Stanov SVJ Ostravská 630-637 z 29.9.2016

Návrh Stanov SVJ Ostravská 630-637 z 29.9.2016

Vážení vlastníci jednotek, máte-li k navrženým Stanovám připomínky nebo doplňující návrhy, přijďte na „neformální setkání nad Stanovami“, které se bude konat v pondělí 31. října 2016 od 17. hodin v kanceláři SVJ v č.p. 635. Na tomto setkání bychom rádi projednali poslední úpravy Stanov před jejich předložením ke schválení na shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat koncem listopadu 2016. Doufáme, že neformální setkání povede k hladkému schválení Stanov na shromáždění. Výbor SVJ 29.9.2016.

Přiložený soubor: