Návrh Stanov Společenství vlastníků jednotek

Vážení vlastníci, předkládáme Vám Návrh Stanov Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637 z 31.10.2016. Tento návrh je konečný a jsou v něm zapracovány 3 změny, které navrhnul na dnešním „neformálním jednání nad stanovami“ pan Mgr. Emil Šlemenda.

Výbor SVJ dne 31.10.2016.