Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor (výměna hlavních jističů k bytům, výměna všech svorkovnic HDV v neměřené části rozvaděčů, přezbrojení rozvaděčů, výměna přívodů pro výtah a pro VZT, polep bezpečnostních značek na rozvaděčích, jednopólové schéma rozvaděčů).