Zhotovení DSPS

Zhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby – elektrické zařízení) BD