Shromáždění SVJ

Vážení vlastníci,

  1. Seznámení s podklady k bodům 2., 3. a 4. pořadu Zasedání shromáždění konaného 15. listopadu 2017 je možné v kanceláři SVJ v Ostravské 635 ve dnech:
    • Středa 25. října 2017 od 18. do 20. hodin.
    • Středa 8. listopadu 2017 od 18. do 20. hodin.
  2. Další jednání výboru se bude konat ve středu 8. listopadu 2017 od 20. hodin v kanceláři SVJ, Ostravská 635.
  3. Zasedání shromáždění SVJ Ostravská 630- 637 se bude konat ve středu 15. listopadu 2017 od 18. hodin v Kulturním domě Letňanka, Rýmařovská 561.
  4. Pozvánka na Členskou schůzi a Zasedání shromáždění 15.11.2017: