Nouzový stav

Vážení vlastníci,
V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací, vyhlášeným nouzovým stavem na území našeho státu a dalšími rozhodnutími vlády ČR odvolávám jednání výboru svolaného na pondělí 30. března 2020.

Přeji Vám všem pevné zdraví
a zůstávám s pozdravem,
Martin Čejna, předseda výboru