Zateplení fasády a jiné rekonstrukce

Zateplení fasády minerální vlnou  a stavební úpravy BD ( rekonstrukce vstupního schodiště včetně instalace nových lyžin pro kočárky, rekonstrukce vstupů do budovy včetně stříšek, dveří a oken, instalace okapového chodníku, instalace bezbariérových ramp, výměna  parapetů včetně zábradlí a okapů ,oprava izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě, rekonstrukce lodžií, zasklení lodžií, rekonstrukce a zateplení střechy, oprava hromosvodu, rekonstrukce VZT včetně instalace nových střešních ventilátorů, oprava systému odtahu kouře schodiště, upgrade vstupního čipového systému – EDS).