Zápis z jednání výboru SVJ ze dne 20.3.2023

Vážení vlastníci,
níže naleznete zápis z jednání výboru SVJ ze dne 20.3.2023.

Prosíme všechny vlastníky/nájemníky, aby do 31.3.2023 nahlásili na společný email SVJ@ostravska.cz soupis zjištěných vad a nedodělků v jednotlivých bytech (lodžie, VZT) souvisejících s akcí zateplení bytového domu v období 4/2022-3/2023

V přiloženém souboru naleznete výsledky hlasování per rollam č. 1/2023