Vypracování znaleckého posudku

Vypracování autorizované technické zprávy (znalecký posudek) s podrobným popisem stávajícího stavu regulace, popisem provedených měření (kontrola hydraulického vyregulování otopné soustavy a vypracování protokolu o zaregulování topných soustav, napojených na směšovací stanice tepla).