Vhození pozvánek do schránky

Vážení vlastníci, pozvánky na zasedání shromáždění byly vhozeny do schránek, nebo byly poslané doporučeně poštou. Zároveň byla pozvánka vyvěšena na vstupní dveře ve všech vchodech.