Informace o provedených opravách a investičních akcích v roce 2023

Vážení vlastníci, protože zasedání shromáždění SVJ , které se konalo dne 30.11.2023, bylo neusnášeníschopné z důvodu nízké účasti vlastníků, výbor SVJ by Vás rád informoval o provedených opravách a investičních akcích v roce 2023.