Hlasování mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam) č. 1/2024

Vážení vlastníci (sousedé),

Předkládáme vám hlasování mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam), které se týká schválení usnesení:

– účetní závěrky za rok 2023 a převedení zisku do rezervního fondu

– návrhu na stanovení měsíční výše krátkodobých záloh od 1.6.2024

Zvýšení měsíčních záloh od 1.6.2024 odpovídá všeobecnému zvýšení nákladů, které je způsobeno inflací a zdražením energií i služeb a má za účel předejít vysokým nedoplatkům za rok 2024. Věříme, že tato nezbytná opatření podpoříte a děkujeme Vám za aktivní účast na hlasování. Za vaše vyjádření Vám výbor společenství předem děkuje. O výsledku hlasování budete informováni na informační desce dle platných stanov.

Hlasovací lístky byly dne 11.3.2024 vloženy všem vlastníkům do poštovních schránek, nebo byly zaslány poštou.

Všechny podklady pro hlasování jsou k nahlédnutí v kanceláři SVJ. Základní podklady – zpráva správce za rok 2023, zpráva o hospodaření společenství, zpráva o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku jsou vloženy níže.

Dokumenty Účetní závěrka za rok 2023 a DAP jsou vloženy od 29.2.2024 v sekci Dokumenty/zápisy.

Termín odevzdání hlasovacích lístků do schránky SVJ je do 31.3.2024.