Výsledky hlasování per rollam shromáždění č. 1/2024

Vážení vlastníci, níže naleznete výsledky hlasování per rollam shromáždění č. 1/2024. Děkujeme všem za účast při hlasování.

Všechny body hlasování byly schváleny nadpoloviční většinou ze všech spoluvlastnických podílů. Účetní závěrka za rok 2023 byla zveřejněna v OR.