OZNÁMENÍ – úklid společných prostorů

Vážení vlastníci/nájemníci, sdělujeme Vám, že v průběhu května 2024 bude proveden úklid všech společných prostorů. Prosíme všechny, aby odstranili všechny své věci (odpadky, nábytek, kola, spotřebiče, náhradní díly, pneumatiky, přepravky, krabice) z těchto společných prostorů. Při provádění úklidu budou všechny věci ze společných prostorů: chodeb, chodeb před kójí, sušáren, prádelen odvezeny do sběrného dvora.

Všechny chodby – společné prostory musí být volné, nesmí zde být žádné hořlavé materiály viz závady z ročních pravidelných požárních kontrol.

Děkujeme za pochopení.