Informace o dodání vyúčtování energií a služeb za 2023

Vážení vlastníci, níže přikládáme vyjádření správce SBD Praha ohledně zpoždění předání vyúčtování energií a služeb za rok 2023.

Toto zpoždění vyplynulo z časové náročnosti při zpracování rozúčtování nákladů na energie a média, jak je podrobně popsáno v přiloženém dokumentu.