Odstranění závad z preventivní požární kontroly (PPK) – vyklizení všech hořlavých předmětů ze všech podlaží v chodbě ve společných částech BD

Dne 19.6.2024 byly při Pravidelné požární kontrole (PPK) dle zákona ČNR 133/856 o požární ochraně a v souladu s ustanovením §12 a §13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) zjištěny nedostatky ve všech vchodech s navrženým opatřením: vyklizení všech hořlavých předmětů ze všech podlaží v chodbě ve společných částech BD (nábytek, kytky, sklo, dlažba, pytle, pneumatiky, barvy, krabice, koloběžky, kočárky, regály, dřevěné desky, police, papíry, stavební materiál, plasty, akvária, matrace, koše, pračky, kufry, kola, autosedačky).

Prosím všechny vlastníky a nájemníky, aby do 31.8.2024 vyklidili všechny hořlavé předměty ze všech podlaží (u vstupu do jednotlivých bytů) v chodbě ve společných částech BD !!!

Po tomto termínu bude přistoupeno k likvidaci všech hořlavých předmětů prostřednictvím specializované firmy na náklady SVJ.

Výbor děkuje za pochopení.