Přerušení vytápění

Pražská teplárenská dne 15.5.2024 přerušuje vytápění, přičemž s ohledem na dlouhodobou předpověď se nyní nepředpokládá, že by do konce topné sezóny tj. do 31.5.2024 došlo k jeho obnovení. V současné době prozatím docházelo, v souladu s legislativou, k omezování vytápění v návaznosti na průběh denních teplot.

Přerušení vytápění Read More »

Vyúčtování záloh za rok 2023 a Nový předpis měsíčních záloh od 1.6.2024

Vážení vlastníci a nájemníci, dne 3.5.2024 bylo vhozeno dle platných stanov SVJ do Vašich poštovních schránek, nebo zasláno poštou vyúčtování záloh za rok 2023 a dále byl dle platných stanov svj vhozen do schránek, nebo zaslán poštou nový předpis měsíčních záloh od 1.6.2024. Změňte si trvalé příkazy plateb na novou částku !!!

Vyúčtování záloh za rok 2023 a Nový předpis měsíčních záloh od 1.6.2024 Read More »

OZNÁMENÍ – úklid společných prostorů

Vážení vlastníci/nájemníci, sdělujeme Vám, že v průběhu května 2024 bude proveden úklid všech společných prostorů. Prosíme všechny, aby odstranili všechny své věci (odpadky, nábytek, kola, spotřebiče, náhradní díly, pneumatiky, přepravky, krabice) z těchto společných prostorů. Při provádění úklidu budou všechny věci ze společných prostorů: chodeb, chodeb před kójí, sušáren, prádelen odvezeny do sběrného dvora. Všechny

OZNÁMENÍ – úklid společných prostorů Read More »

Hlasování mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam) č. 1/2024

Vážení vlastníci (sousedé), Předkládáme vám hlasování mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam), které se týká schválení usnesení: – účetní závěrky za rok 2023 a převedení zisku do rezervního fondu – návrhu na stanovení měsíční výše krátkodobých záloh od 1.6.2024 Zvýšení měsíčních záloh od 1.6.2024 odpovídá všeobecnému zvýšení nákladů, které je způsobeno inflací a zdražením energií

Hlasování mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam) č. 1/2024 Read More »