Společeství vlastníků jednotek Ostravská 630 - 637

Vloženo: 16.11.2013

Dotaz:

Vyzvedl jsem si kupní smlouvu na koupi poměrné části pozemku pod budovou. Hradí platbu za pozemek SVJ ze záloh?

 

Odpověď:

Ne, v našem SVJ zaplatí každý vlastník svoji poměrnou část pozemku sám. Zálohy na nákup pozemků jsme nevybírali.

Vloženo: 26.5.2012

Dotaz:

Kdy bude provedeno připojení objektu ke kabelovému rozvodu TV a internetu firmou Centronet?

 

Odpověď:

Koncem dubna byl kontaktován zástupce firmy Centronet. Bylo sděleno, že probíhá zkrácené stavební povolení. Internet by měl fungovat asi v říjnu 2012.

Vloženo: 5.4.2012

Dotaz:

Jakým způsobem bude vrácen přeplatek zjištěný ve vyúčtovaní za rok 2011?

 

Odpověď:

Přeplatek z vyúčtování obdržíte v souladu s vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb. nejpozději do 31.7.2012
- převodem na bankovní účet, pokud platíte z účtu
- na adresu složenkou, pokud platíte jinak (např. přes SIPO nebo složenkou)

Copyright 2012-2021